/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      20 CZK  or more

     

lyrics

CZ:
Kolem Sídhe s větry buší
Pěstí svou bezcitnou
Taranis nocí hřímá
Hleď, jak pohasnou
Očka hvězd, paláce duší
Záblesky hromů, co letí tmou
Duch ogamů ruce vzpíná
Dbej, ať oživnou!
Ref: Taranis, Teutates, Esus!
Oppidum, jmelí, torc!
Plášť Teutatův slunce zlatí
Měsíc jej stříbrem protkává
Chlad hlubiny nitro svírá
Nám, když ji poznává
Tok život nese, také jej tratí
Kult kola dýchá v každém z nich
Proč oddanost v lidech zmírá?
Proč hlas bohů ztich‘?
Ref: Taranis…
Esusi, v náruči stromů
Dí ke mně síla věčnosti
Tak nezměrný, jak hvězdné nebe
Mám pocit vděčnosti
Že s jarem štěstí vrací se domů
Léto nám hojnost dopřává
Všechno, co podzim barvami svede
Pak zima uspává

EN:
Past Sídhe the winds are blowing
with it's heartless fist
Taranis storms in the night
Behold, as they fade away
Eyes of the stars, castles of souls
flashes of thunder, which rides through the sky
Ghost of ogham prance it's arms
Heed them to stay alive.
Chorus: Taranis, Teutates, Esus
Oppidum, mistletoe, Torc!
Sun gilds Teutates' coat
Moon weaves it with silver
Cold of the abyss grips the soul
of us, who recognize
River brings life, so do deny it
Cult of the wheel breathes in all of them
Why does devotion in people die?
Why did the voice of the gods grow silent?
Chorus:
Taranis…
Esus, from the arms of the trees
the power of eternity speaks to me
eternal as the starlit sky
Makes me feel grateful
With spring happiness comes back home
Summer will give us opulence
Autumn covers everything in colors
Winter lays it to sleep

credits

from Torc - Tóny Annwnu (2016), released March 1, 2016

tags

license

all rights reserved

about

Torc Brno, Czech Republic

Za nesporný zrod kapely lze považovat samotný počátek roku 2013, kdy po odchodu ze skupiny Sezarbil v roce předešlém, zůstávají její bývalí členové Chucky, Morion a Samoht nadále v kontaktu a dochází tak po několika měsících k osobnímu setkáni a založení TORC. ... more

contact / help

Contact Torc

Streaming and
Download help