/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      20 CZK  or more

     

lyrics

CZ:
Podzimní vítr rve suché listí ze ztrápených a unavených stromů.
Stejně tak z duší, ztrápených a unavených, odnáší čas poslední nitky naší minulosti, která je stvořila.
Skrz éru rozpuku slunce nám září
Do našich tváří silou se opírá
Dýchá a zrcadlí se na kovu zbraní
Čeká, až plameny sežehne kraj
Carnyxy burcují!!!
Jak ničivá povodeň se ženeme vpřed!
Padají štíty
Životy, naděje
Jak lesní požár
Ženem se vpřed!
Budoucnost žije
Pokud se nevzdáme
Jak zimní vichřice
Ženem se vpřed!
Stíny, co vrháme, jsou našim pojítkem
Poklekni, dotkni se toho, co zůstává
Každý tvůj pohyb je i pohybem předků
Nedílnou součástí smrti a zrození
Tam je tvůj původ!!!
Není čas chybovat, my musíme vpřed!
Chmury a zoufalství
Lynčují ducha
Není čas na slzy
My musíme vpřed!
Ústrky, urážky
Protivník zaplatí
Pozvedni hlavu
Teď musíme vpřed!
Vše co jsme zdědili, se otřásá v základech
Pár bdících duší v království nezájmu
Škrtí a dusí nás všechna ta bezcennost
Co přebírá nad světem hodnotám moc

EN:
The autumn wind is tearing dry leaves from weary trees
As from the souls, troubled, tired. Time takes away the last rays of our past, that created them.
The sun shines through the era of prosperity
Shines straight into our faces
It breathes for steel of weapons
Waiting for fire to burn the land
Carnyxes roar!
As destructive flood we move forth
Shields are falling
as lives, hopes
As forest fire
we move forth
Future will last,
if we don't give up
As winter blizzard we move forth
Shadows are connections
kneel and touch what lasts
Each of your moves is the move of your ancestors
inseparable part of death and birth
There is your origin!
No time to fail, we must move forth!
Sadness and despair
torture our souls
No time for tears
We must move forth!
Slights, insults
Foes will pay
Raise your head
Now we must move forth
All we inherit falls to the ground.
Awaken souls in unconcern kingdom.
Choking and suffocating from all the worthlessness
which is taking all over the life values
Awakened souls in the kingdom of indifference
Choked and suffocated by all the worthlesness
That takes over all values of life.

credits

from Torc - Tóny Annwnu (2016), released March 1, 2016

tags

license

all rights reserved

about

Torc Brno, Czech Republic

Za nesporný zrod kapely lze považovat samotný počátek roku 2013, kdy po odchodu ze skupiny Sezarbil v roce předešlém, zůstávají její bývalí členové Chucky, Morion a Samoht nadále v kontaktu a dochází tak po několika měsících k osobnímu setkáni a založení TORC. ... more

contact / help

Contact Torc

Streaming and
Download help