Co neslyšíme

from by Torc

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      20 CZK  or more

     

lyrics

CZ:
Dny, kdy jsem hleděl na bledý měsíc
A byl jsem ochoten uvěřit všemu
Nic lidského, nic pozemského
Mě tenkrát nedokázalo zastavit
Plnými hrstmi rozdáváme prázdnotu
Ticho je žalobcem našeho svědomí
Jsem slzou prolitou za lidský úpadek
Jen hluchý zpovědník ve spáleném chrámu
Ref: Za poutavou oponou
Je strašně moc bolesti
Společného myšlení
S odlišným jazykem
Tolik snah vykročit
Proti zdi hlavou
Krvavé slzy
Nám stékají po tvářích
Zvony co bily po tolik let
Vstříc jarním květům i smutkům podzimu
Jejich srdce nikdy nezrezivělo
Jen abych věděl, že znějí pro mě
Teď bloudím temnotou úplně sám
A byl bych vděčný za jejich dotek
Dál, než jsme si kdy byli
Dál, než jsme si kdy dokázali připustit
Ref: Za poutavou…
Čas nejde zpomalit, zastavit, vrátit
A úplněk shlíží svým nevidomým okem
Kostnaté paže dávno uschlých stromů
Pro ně můj smutek nic neznamená
Zpoza hranic smrti ke mně doléhají
Já jsem si jistý, že nikdy nezapomenu
Budu opatrovat tlukot svého srdce
Pro ty, jimž jsem tu nedokázal naslouchat
Lpíme tak sobecky na vlastním životě
A nevděčně prcháme od těch, kdo jej opouští
To, co nám do duše otisknou, už nikdy nezmizí
Je až tragicky nemožné svůj chlad chtít pak obhájit

EN:
On those days when I watched the pale white moon
I was able to believe everything
Nothing human, nothing earthly
could stop me
We throw out emptiness with full hands
Silence is accuser of our conscience
I am the tear shed for human decadence
A deaf confessor in a burnt church
Chorus:
Behind the curtain
there's so much pain
United minds
with different languages
So much effort to go
through the wall
Bloody tears
flowing down my face
Bells that have rung for so many years
For spring's bloom and autumn sadness
Their hearts have never corroded
For that I know they've been ringing for me
Now I'm lost in darkness, all alone
I would be grateful for their touch
Farther than we have ever been
Farther than we have ever admitted
Chorus:
Behind the curtain…
Time can't slow down, stop or turn back
Full moon looks down with it's blind eye
Angular arms of dead trees
They ignore my sadness
They talk to me beyond the borders of death
I'm sure I will never forget
to protect the beat of my heart
For those, I couldn't listen before
We cling to our own lives
ungratefully running away from those, who leave
What they give in our souls can never disappear.
It's tragically impossible to warm our coldness.

credits

from Torc - Tóny Annwnu (2016), released March 1, 2016

tags

license

all rights reserved

about

Torc Brno, Czech Republic

Za nesporný zrod kapely lze považovat samotný počátek roku 2013, kdy po odchodu ze skupiny Sezarbil v roce předešlém, zůstávají její bývalí členové Chucky, Morion a Samoht nadále v kontaktu a dochází tak po několika měsících k osobnímu setkáni a založení TORC. ... more

contact / help

Contact Torc

Streaming and
Download help