Divize duchů

from by Torc

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      20 CZK  or more

     

about

CZ:
Svět poklesl v kolenou, když divize duchů
Drtivým náporem mu sebrala dech
Skřípění pásů smrtonošů z oceli
Probouzí Evropu na příštích šest let
Blyštivý nářek děl, houfnic a granátů
Země se otřásá v záchvatech úzkosti
Teď rekviem honosí se místo not nýty
Sváry a železem z Kruppova dvora
Padá krev a maso na naše těla
Ohnivé gejzíry neslaví slunovrat
Vytrvalé stakato těžkých kulometů
Ptá se na odvahu, zná smysl a odpověď
Jak běsnící zvíře lapené do sítě
U konce s dechem. Však vůle či děs?
Nás pohání kupředu, víc mrtvé jak živé
Mrazivým krunýřem východní fronty
Celá okolní skutečnost
Je nekonečný labyrint utrpení
Strašlivě rozervaná těla
Marně se snaží dosáhnout k životu
Tváře a jména mizí
Rozmetány v myslích i prostoru
Stěžejní symboly války
Čpí kouřem, benzínem a smrtí
Bůh na nás zapomněl
Nebo jsme se ho možná zřekli sami
Asi to bylo jediné řešení
V pekle by nám i tak byl k ničemu
Když všude okolo šlehají plameny
A přežití tisíců je otázkou náhody
Zem, po níž kráčíme, je zbarvená do ruda
Hluk 7. Divize nahání strach!

EN:
The world knelt down since ghost division
took it's breath away
Creaking of deathbringers' wheel
has awaken Europe for next six years
Gleaming cries of guns, howitzers and grenades
Earth shakes in anxiety attack
Requiem wears rivets from Krupp's yard
instead of notes
Blood and flesh fall on our bodies
Geysers of fire don't celebrate solstice
Relentless staccato of machine guns
Asks about courage, knows the purpose and answer
The wild animal caught in the net out of breath
Is it will or nightmare?
What is pulling us forth, more dead than alive
through freezing shell of eastern front
The whole reality
is the labyrinth of suffering
Bodies are torn up
trying to reach for life in vain
Faces and names disappear
spread through mind and space
Crucial symbols of war
stink with smoke, gasoline and death
God has forsaken us
maybe we abandoned him ourselves
Maybe it was the only possibility
he would be useless in hell anyway
While flames are everywhere
the survival of thousands is a question of coincidence
while the earth is blood red
The sound of the 7th division brings fear to our hearts

credits

from Torc - Tóny Annwnu (2016), released March 1, 2016

tags

license

all rights reserved

about

Torc Brno, Czech Republic

Za nesporný zrod kapely lze považovat samotný počátek roku 2013, kdy po odchodu ze skupiny Sezarbil v roce předešlém, zůstávají její bývalí členové Chucky, Morion a Samoht nadále v kontaktu a dochází tak po několika měsících k osobnímu setkáni a založení TORC. ... more

contact / help

Contact Torc

Streaming and
Download help